Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Luật (2) Nghị định (8) Khác (5)
Công ước (1) Quyết định (8)
Loại văn bản: Năm ban hành:
Từ khóa:
STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
12
Số bản ghi/trang:
select
 24 văn bản/2 trang.
1 7061/CT-BTL
Chỉ thị về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng Hải quân
Số hiệu: 7061/CT-BTL
Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày có hiệu lực: 14/06/2018
Người ký: Phạm Hoài Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư lệnh Hải Quân
Phân loại: Chỉ thị
Trích yếu:
14/06/2018
2 71/2017/TT-BTNMT
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU TRÊN SÔNG, SUỐI VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA
Số hiệu: 71/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/12/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu:
29/12/2017
3 71/2017/TT-BTNM2
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ, TRÁM LẤP GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG
Số hiệu: 71/2017/TT-BTNM2
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/12/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Báo cáo
Trích yếu:
29/12/2017
4 1862/QĐ-TTg
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
Số hiệu: 1862/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/11/2017
Ngày có hiệu lực: 23/11/2017
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
23/11/2017
5 1859/QĐ-TTg
Về việc công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1859/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/11/2017
Ngày có hiệu lực: 23/11/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng
23/11/2017
6 73/2017/ND-CP
Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Số hiệu: 73/2017/ND-CP
Ngày ban hành: 04/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Nghị định
Phân loại: Khác
Trích yếu: Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
04/06/2017
7 712/QĐ-TTg
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
Số hiệu: 712/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26/05/2017
Ngày có hiệu lực: 26/05/2017
Người ký: Vương Đình Huệ
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
26/05/2017
8 1299/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: 1299/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 29/04/2017
Ngày có hiệu lực: 29/05/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/04/2017
9 37/2017/NĐ-CP
Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Số hiệu: 37/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
04/04/2017
10 37/2017/NĐ-CP
Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Số hiệu: 37/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/04/2017
Ngày có hiệu lực: 04/04/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu:
04/04/2017
11 23/2017/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số hiệu: 23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/03/2017
Ngày có hiệu lực: 01/05/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
13/03/2017
12 ..
Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Số hiệu: ..
Ngày ban hành: 16/01/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
16/01/2017
13 ..
Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại cuộc họp giao ban Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quý III năm 2016
Số hiệu: ..
Ngày ban hành: 16/01/2017
Ngày có hiệu lực: 16/01/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Báo cáo
Trích yếu: Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại cuộc họp giao ban Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quý III năm 2016
16/01/2017
14 ...
Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại buổi làm việc với cán bộ Tàu Nghiên cứu biển và buổi khảo sát Bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Số hiệu: ...
Ngày ban hành: 16/01/2017
Ngày có hiệu lực: 16/01/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Báo cáo
Trích yếu: Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại buổi làm việc với cán bộ Tàu Nghiên cứu biển và buổi khảo sát Bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
16/01/2017
15 10/2016/TT-BTNMT
Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Số hiệu: 10/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 10/06/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
10/06/2016
16 914/QĐ-TTg
Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 914/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/05/2016
Ngày có hiệu lực: 27/05/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27/05/2016
17 41/2016/NĐ-CP
Nghị Định số 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
Số hiệu: 41/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày có hiệu lực: 01/06/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Nghị Định số 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
15/05/2016
18 40/2016/NĐ-CP
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Số hiệu: 40/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Khác
Trích yếu: Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15/05/2016
19 798/QĐ-TTg
Quyết định số 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 798/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày có hiệu lực: 11/05/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định số 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/05/2016
20 82/2015/QH13
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Số hiệu: 82/2015/QH13
Ngày ban hành: 25/06/2015
Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam
25/06/2015
LB.Counter