Tìm kiếm... Tìm kiếm
Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế ven biển và trên đảo
06/09/2017 - 09:16

Ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Dự án “Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế ven biển, trên đảo thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” là một trong các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu của Dự án “Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế ven biển, trên đảo thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đầu tư các cơ sở y tế biển, đảo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo. Để thực hiện mục tiêu này, Chương trình xác định các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số cơ sở y tế vùng biển, đảo; đầu tư mua sắm thiết bị y tế cho một số cơ sở y tế vùng biển, đảo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo.

Tổng kinh phí huy động để thực hiện Dự án “Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế ven biển, trên đảo thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” là 1.591 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 1.738 tỷ đồng), trong đó vốn ngân sách nhà nước là 1.564 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 129 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và xổ số kiến thiết 540 tỷ đồng, vốn ODA và viện trợ 895 tỷ đồng), các nguồn huy động hợp pháp khác 27 tỷ đồng.

Chương trình cũng đã đề ra các giải pháp để thực hiện như huy động nguồn lực, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện, tăng cường công tác quản lý./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
LB.Counter