Tìm kiếm... Tìm kiếm
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thời gian: 16/06/2022 - 16:06
Ngày 06/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ ...
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 về Quy đinh việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Thời gian: 09/03/2021 - 14:43
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 về Quy đinh việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền VN - TQ, VN - Lào, VN - Campuchia năm 2020
Thời gian: 15/03/2020 - 16:43
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền VN - TQ, VN - Lào, VN - Campuchia năm 2020
Một số quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Thời gian: 29/04/2018 - 15:52
Tuyến hàng hải là tuyến đường đi của tàu thuyền trong lãnh hải, được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, công bố để ...
Công ước của liên hợp quốc về luật biển
Thời gian: 11/12/2017 - 16:13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Thời gian: 11/12/2017 - 16:07
Luật biển Việt Nam
Thời gian: 11/12/2017 - 16:00
Chuyển trang    
Trang số:  1/1
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
LB.Counter